2018-tal for studentundersøkinga (høgare utdanning) vert publisert i februar
Kor nøgde er norske studentar med kvaliteten på studieprogramma sine?

Sjå og samanlikn studieprogram

Studiebarometeret

Studiebarometeret viser oppfatningane til studentane og lærarane om studiekvalitet. Portalen skal vere eit verktøy for potensielle studentar, noverande studentar og institusjonar som ynskjer informasjon om synet til studentane og lærarane på kvalitet.