Resultater fra Studiebarometeret 2023 for universiteter og høyskoler er nå lagt ut

Hvordan bruke nettportalen

Portalen inneholder resultater fra de nasjonale studentundersøkelsene innen høyere utdanning og fagskoleutdanning og den nasjonale underviserundersøkelsen. 

Nedenfor finner du bruksanvisninger til Studiebarometeret.no.

Studentundersøkelsene

Her kan du sammenligne studentenes syn på kvaliteten ved ulike studieprogram. På forsiden kan du finne studieprogram ved å:

  • Bruk søkefeltet og skriv navnet, eller deler av navnet, på programmet. Du kan også skrive navn på høyskole/universitet eller et studiested, da vises programmene som tilhører institusjonen/studiestedet.
  • Velge ett av de åtte fagfeltene (med grafiske symboler) eller én av de underliggende faggruppene

Søkeresultatet gir deg oversikt over alle studieprogrammer som kvalifiserer til søkekriteriene dine. Klikk på studieprogramnavnet for å se studieprogrammets resultater. Indeksverdiene vises øverst på siden, resultater for enkeltspørsmål finner du ved å skrolle nedover. Svarskalaen går fra 1–5, med 5 som beste score.

Avgrens søket ditt

Du kan avgrense søket ved å velge i menyen på venstre side. Studiested (campus) kan bare velges dersom institusjon (høyskole/universitet) er valgt først. Husk å trykk på Oppdater søk.

Sammenlign studieprogrammer

For å sammenligne trykker du Legg til sammenligning til høyre på søkeresultatsiden. Programmene du velger legges til "Dine valgte studieprogrammer". Du kan velge så mange studieprogrammer du ønsker, men bare sammenligne tre om gangen i nettportalen, ved å trykke på "Sammenligne".

Når du legger programmer til, åpner det seg en «handlekurv». Her kan du legge til så mange studieprogram du ønsker og laste ned dataene for så mange program du ønsker til Excel.

Tidsserier

Få frem tidsserier ved å hake av i boksen Vis historiske data til høyre på siden med svardataene. Betingelsen er at bare ett studieprogram er valgt og at programmet har mange nok svar i hvert av årene det kan finnes data for.

Svarfordeling og standardavvik

Få svarfordeling, antall svarende og standardavvik på hvert enkelt spørsmål for ett studieprogram ved å klikke på lenken under søylediagrammene. Dette betinger at bare ett studieprogram er valgt, og at programmet har mange nok svar.