Studiebarometeret for fagskulestudenter (fagskuleundersøkinga) er no oppdatert med resultat for 2021

Kor nøgde er norske studentar med kvaliteten på studieprogramma sine?