Studiebarometeret (studentundersøkelsen) er no oppdatert med resultat for 2020