2018-tall for studentundersøkelsen (høyskoler og universitet) publiseres i februar