Studentundersøkelsen 2017 publiseres 5. februar. Frem til da vises 2016-tall.

Fagskoleundersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres våren 2018. Resultater publiseres høsten 2018.