Undersøkelsen pågår i mai-juni 2017. Vi vil publisere data fra undersøkelsen på disse sidene.

NOKUT ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om utdanningskvalitet ved å innhente informasjon om undervisernes syn på utdanningskvalitet. Underviserundersøkelsen skal være et supplement til studentundersøkelsen Studiebarometeret.