2019-tall for fagskolestudentundersøkelsen ble publisert 26. september

Hvor fornøyde er norske studenter med kvaliteten på studieprogrammene sine?